Gwarancja

GWARANCJE DO POBRANIA:

Gwarancja dotycząca stali nierdzewnej

Gwarancja dotycząca stali nierdzewnej H17

Gwarancja dotycząca stali ocynkowanej i malowanej proszkowo

Gwarancja dotycząca drewna

Steel guarantee (English)

Wood guarantee (English)

 

WARUNKI GWARANCJI
Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie wyroby pod warunkiem przestrzegania przez klienta podanych warunków konserwacji wyrobu oraz przestrzegania zaleceń eksploatacyjnych.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, naturalne zużycie i niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie wyrobu.
KONSERWACJA I EKSPLOATACJA STALI NIERDZEWNEJ AISI 304, AISI 316, H17
Ważnym czynnikiem wpływającym na odporność korozyjną jest gładkość i czystość powierzchni. Nawet drobne zarysowania lub uszkodzenia powierzchni, mogą stać się zalążkami korozji. Pierwszym objawem korozji ogólnej stali jest zwykle matowienie jej powierzchni. Zaleca się szybkie usuwanie powstających nalotów i uszkodzeń.
Przyczyny zmian wyglądu powierzchni mogą być następujące
 • zastosowanie gatunku stali w bardziej agresywnym środowisku od przewidywanego,
 • zanieczyszczenie powierzchni stali nierdzewnej cząstkami żelaza w transporcie oraz w wyniku stosowania niewłaściwych narzędzi lub materiałów ściernych przy czyszczeniu i eksploatacji,
 • zanieczyszczenia lub uszkodzenia eksploatacyjne.
Zasady eksploatacji i konserwacji:
 • stosować środki czyszczące i konserwujące oraz narzędzia przeznaczone do stali nierdzewnej
 • w przypadku czyszczenia produktów ze stali nierdzewnej zaleca się wykonanie w niewidocznym miejscu testu czyszczenia w celu sprawdzenia, w jakim stopniu technika czyszczenia, zastosowane narzędzia i środki wpływają na wygląd ostatecznej powierzchni.
 • w miejscach wystawionych na intensywne działanie wilgoci i wody, należy unikać zagrożenia korozją galwaniczną (pomiędzy elementami ze stali nierdzewnej i stali węglowej),np. poprzez zapewnienie właściwej izolacji elektrycznej.
 • chronić stal nierdzewną w transporcie i przy montażu przed jakimkolwiek kontaktem ze stalą węglową, używać czystych, specjalistycznych narzędzi przeznaczonych wyłącznie do stali nierdzewnej.
 • do czyszczenia używać szczotek ze stali nierdzewnej ( w przypadku silnych zabrudzeń ) albo specjalistycznej włókniny. Uwaga na rysy i zmianę faktury powierzchni.
 • do czyszczenia pneumatycznego strumieniowo-ściernego nie używać kulek, które przedtem wykorzystywane były do czyszczenia stali węglowej.
 • nigdy nie wolno używać kwasu solnego do usuwania osadów zaprawy cementowej, zaprawę trzeba spłukać przed stwardnieniem, używając czystej zimnej wody.
PRZYKŁADOWE SPOSOBY USUWANIA NAJCZĘSTSZYCH ZABRUDZEŃ I ODBARWIEŃ NA POWIERZCHNI STALI NIERDZEWNEJ
 1. Odciski palców Należy myć spirytusem lub rozcieńczalnikiem. Po umyciu wypłukać zimną wodą i wytrzeć do sucha.
 2. Oleje, tłuszcze, smary Należy myć rozpuszczalnikami organicznymi a następnie ciepłą wodą z dodatkiem mydła lub delikatnego detergentu . Płukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.
 3. Plamy bardziej oporne i naloty temperaturowe Należy myć delikatnym detergentem szorującym, trzeć w kierunku struktury powierzchni szlifowanej. Płukać czystą zimną wodą i wytrzeć do sucha.
 4. Silne przebarwienia Czyścić lekko szorstkim zmywakiem w kierunku widocznej struktury powierzchni. Płukać czystą zimną wodą po czym wytrzeć do sucha.
 5. Ślady rdzy W wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (np. kontakt z opiłkami żelaza) może dojść na powierzchni stali nierdzewnej do rdzawych nalotów. Należy wówczas powierzchnię zwilżyć roztworem kwasu szczawiowego i pozostawić na około 15-20 minut, po czym umyć używając delikatnego detergentu. Wypłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.
 6. Farby Zabrudzoną powierzchnię zmyć rozpuszczalnikiem do farb, po czym wypłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.
 7. Rysy na powierzchni Delikatnie wyszlifować włókniną w kierunku struktury powierzchni szlifowanej (używając do tego materiału nie zawierającego żelaza),po czym umyć łagodnym detergentem, wypłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.
UWAGA – Do czyszczenia wyrobów ze stali nierdzewnej nie można używać środków, które w swoim składzie zawierają takie składniki jak: chlor, sól, kwasy oraz wybielacze. Nawet niewielka zawartość chloru w środkach używanych do czyszczenia może spowodować trwałe uszkodzenie powłoki tlenków chromu odpowiedzialnych za właściwości odporności na korozję i w efekcie prowadzi do powstania korozji .Nie należy używać proszków lub innych środków o właściwościach trących, środków do czyszczenia srebra, druciaków i ostrych czyścików.
WARUNKI GWARANCJI STALI OCYNKOWANEJ, MALOWANEJ PROSZKOWO ORAZ STALI H17 MALOWANEJ PROSZKOWO
Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie wyroby pod warunkiem użytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i przestrzegania podanych warunków konserwacji oraz przestrzegania zaleceń eksploatacyjnych. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem, że eksploatacja wyrobów będzie odbywała się w normalnych warunkach środowiskowych bez kontaktu z substancjami agresywnymi.
Gwarancji nie podlegają produkty narażone na działanie czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, sole, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawierające: estry, alkohole, aromaty, ester glikolowy lub chlorowane materiały węglowodorowe. Również inne działające agresywnie substancje chemiczne takie jak: cement, wapno, środki ścierające lub czyszczące, powodujące ubytki materiałowe lub rysy.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, naturalne zużycie i niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie wyrobu. Gwarancja nie obejmuje elementów lakierowanych, na których wady powstałe w trakcie użytkowania nie przekroczą 5% powierzchni.
Gwarancji nie podlegają elementy, których szkody zostały wywołane na skutek anomalnych warunków pogodowych (działania temperatury powyżej 50 C i poniżej -30 C na lakierowana powierzchnię),klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych.
Występowanie jasno szarych i ciemnoszarych obszarów, nierówności powierzchni zewnętrznej oraz tzw.? białej korozji? (będącej wynikiem naturalnego procesu utleniania się cynku) jest zjawiskiem naturalnym i charakterystycznym dla tego typu zabezpieczenia antykorozyjnego i nie stanowią one podstawy do reklamacji.
Na elementach spawanych i ocynkowanych mogą występować nierówności powłoki lakierniczej wynikające z nierównomiernej struktury nałożonego ocynku. Przy wykonaniu powłoki lakierniczej na różnego rodzaju materiałach (stal węglowa, ocynkowana, aluminium) może dojść do znacznych różnic w odcieniach w przypadku kolorów żółtych i pomarańczowych.
W przypadku zabezpieczenia elementów folią ochronną, folia ta powinna zostać usunięta w dniu dostawy produktów, w innym przypadku może dojść do zwulkanizowania się folii i powstania nieusuwalnych plam.
Konserwacja stali węglowej ocynkowanej i malowanej proszkowo: powierzchnia musi być poddana okresowemu myciu przy użyciu czystej wody wodociągowej z niewielkim dodatkiem kuchennych środków myjących.
WARUNKI GWARANCJI DREWNA
Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie wyroby pod warunkiem przestrzegania przez klienta podanych warunków konserwacji wyrobu oraz przestrzegania zaleceń eksploatacyjnych.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, naturalne zużycie i niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie wyrobu, uszczelnienia oraz inne elementy eksploatacyjne. Gwarancja nie obejmuje wysychania i paczenia się drewna, które jest naturalnym efektem zmian wilgotnościowych a także stabilnosci koloru drewna.
KONSERWACJA I EKSPLOATACJA DREWNA
Drewno zalecane przez producenta do zastosowań:
– wewnętrznych: impregnowane i olejowane.
– zewnętrznych: impregnowane i olejowane z zawartością pigmentu.
– zewnętrznych: impregnowane HK Lasur, lub lakierowane.
Ważnym czynnikiem wpływającym na odporność drewna olejowanego, lakierowanego i lazurowanego jest gładkość oraz czystość powierzchni. Drobne zarysowania lub uszkodzenia powierzchni, mogą wpłynąć na zmiany higroskopijne struktury drewna. Trwałość drewna w znacznym stopniu jest uzależniona od przestrzegania podstawowych zasad użytkowania i pielęgnowania.
Zalecane metody sprzątania tylko i wyłącznie na sucho:
 • usuwanie drobnych nieczystości w postaci kurzu, piasku, liści za pomocą szczotek z miękkim włosiem.
 • usuwanie wody z powierzchni za pomocą zbieraczki przeznaczonej do czyszczenia okien.
 • przecieranie powierzchni tylko i wyłącznie suchą szmatką najlepiej z dodatkiem mikrofibrylów.
Do pielęgnacji drewna olejowanego,lakierowanego czy lazurowanego stosuje się specjalne środki o charakterze zabezpieczającym.
Czynności związane z pielęgnacją drewna wykonujemy w regularnych odstępach czasowych wynoszących 6 miesięcy. Takie postępowanie chroni przed koniecznością przeprowadzania gruntownej renowacji. Nie kontrolowanie pielęgnacji spowoduje przez warunki atmosferyczne zszarzenie, a nawet powstanie rys. W sprzedaży dostępna jest gama produktów renomowanych firm przeznaczonych do pielęgnacji drewna w zależności od jego wykonanej powłoki.
Zasady eksploatacji i konserwacji:
 • olej pielęgnujący – jest to środek do drewna olejowanego w kolorze naturalnym lub z dodatkiem pigmentu. Stosowany jako preparat odświeżający i pielęgnujący kiedy drewno staje się matowe i szarzeje. Ułatwia pielęgnację i zwiększa odporność drewna na szarzenie oraz zabrudzenia, głównie z przeznaczeniem do wewnątrz. Zaleca się dwukrotne nałożenie i wypolerowanie w odstępach 4 godzinnych.
 • olej z podwyższoną protekcją UV – jest to olej bezbarwny ze zwiększoną protekcją przeciw szarzeniu drewna spowodowaną bardzo silnym i wielogodzinnym codziennym nasłonecznieniem. Zaleca się dwukrotne nałożenie i wypolerowanie w odstępach czterogodzinnych.
 • olej z dodatkiem pigmentu – jest to olej z zawartością barwnika przeznaczonego dla danego gatunku drewna.Charakteryzuje się zwiększona ilością bioksyd i przeciwutleniaczy, które chronią drewno przed mchami,glonami, zgniliźnie i owadom.Stosowany głównie dla produktów w bliskim kontakcie z zielenią. Zaleca się dwukrotne nałożenie i wypolerowanie w odstępach czterogodzinnych.
 • płyn do pielęgnacji podłóg – zwykłe czyszczenie – używane do bieżącej pielęgnacji z przeznaczeniem dla zabrudzonego drewna olejowanego lub lakierowanego, lazurowanego. Jest to specjalny płyn czyszczący z dodatkową zawartością wosku który wytwarza na drewnie odnawialną powłokę ochronną. Zaleca się po umyciu wyłączyć produkt z eksploatacji na dwie godziny.
 • pasta lub krem pielęgnacyjny – wydajny środek do konserwacji i zabezpieczenia olejowanego lub lazurowanego Działa odświeżająco a jednocześnie zapewnia skuteczną ochronę powierzchni i uwydatnia piękno usłojenia. Zaleca się dwukrotne nałożeniu pasty lub kremu w odstępach czterogodzinnych.Do zastosowania na zewnątrz jak i do wewnątrz w odstępach sześciomiesięcznych.
 • intensywny zmywacz – służy do gruntownego czyszczenia drewna olejowanego. Usuwa różne rodzaje brudu:tłuszcze, pleśń. Po przemyciu intensywnym zmywaczem należy dwukrotnie zaimpregnować drewno krajowe i jednokrotnie drewno egzotyczne w odstępach dwu godzinnych i nałożyć dwukrotną warstwę oleju z pierwotnym przeznaczeniem w odstępach czterogodzinnych.
 • oleje, lakiery, lazury naprawcze – przeznaczone dla konkretnego typu powłok wykończeniowych do napraw punktowych jako środek pielęgnujący, odświeżający i przede wszystkim zabezpieczający. Zaleca się natychmiastowe usuwanie powstających uszkodzeń.
RENOWACJA. W przypadku długiej eksploatacji i w wyniku konieczności przeprowadzenia renowacji drewna należy przeprowadzić procedury zgodne z jego pierwotną technologia wykonania. Do zdjęcia powłok olejowanych używamy zmywaczy a do olejowanych i lazurowanych papieru ściernego o ziarnistości 360 ? 400 aż do uzyskania surowego materiału. W każdej technologii drewno trzeba najlepiej jedno lub dwukrotnie zaimpregnować w odstępach dwugodzinnych i ponownie w odstępach czterogodzinnych dwukrotnie zaolejować lub położyć lazurę, zgodnie z wymaganym przeznaczeniem. Tak również należy postępować z lakierem i farbą stosując się do wymogów producenta dotyczącego czasu schnięcia. Wszystkie prace należy wykonywać w temperaturze ( przy minimum plus 18 ? 20 ? C )